Publikační činnost

1

Není tu zájem řešit zadlužování

Článek publikován v Lidových Novinách dne 6. května 2017

2

Přínosy etického chování pro firmu

 Moderní řízení 12/2016

3

Lákat lidi, ať žijí z půjček a na dluh, je nemravné

23. 11. 2016 - MF Dnes | Ústavní soud bude rozhodovat o přípustnosti institutu oddlužení.

5

Úvěry jsou droga, stejně jako heroin nebo automaty

26. 2. 2016 - MF Dnes | Návrh zákona o spotřebitelském úvěru projednávaný v parlamentu obsahuje 179 paragrafů a zdánlivě řeší všechny problémy strany nabídky. Chybí v něm však něco naprosto zásadního. Opatření na snížení poptávky po úvěrech.

7

Půjčky a úvěry, mýty a pověry

6. 2. 2016 - Hospodářské noviny | 

8

Advokát není Bůh ani lékař

1. 6. 2015 - Lidové noviny | Advokát poskytuje běžné služby, neklaňme se mu, ani se jej nebojme.

9

Ať justice dostane telekomunikační spory

leden 2016 - Právní rádce | Spory o zaplacení z telekomunikačního provozu patří na soudy.

10

Proč by mi měli přidělit neschopného exekutora?

23.7. 2014 - MF Dnes | Podle údajů inkasních agentur má polovina tuzemského dospělého obyvatelstva zkušenosti s dluhy, ať již z půjček, černých jízd či za parkování. Ledvinu ani srdce si ale nikdo na úvěr nekupoval. Celkem je vedeno 3,4 miliónu exekucí proti asi milionu fyzických osob. 

11

I advokátní kancelář musí být řízena

28. 11. 2013 - Právní rádce | Řízení advokátní kanceláře vyžaduje ze strany zaměstnanců i spolupracujících advokátů dodržování pravidel a postupů, stejně jako jasné ustanovení hierarchie nadřízenosti a podřízenosti a provádění kontroly.

12

Exekutoři nemohou za nesmyslný život na dluh

18.2. 2012 MF Dnes | Praha nedávno dlužila 163 tisíc korun a na veškerém jejím nemovitém majetku, včetně Karlova mostu a Václavského náměstí, se objevila poznámka o nařízení exekuce. 

13

Dluhy se platit musí - i ty nejmenší

17.1. 2012 - MF Dnes | Ve skrytu za velkými tématy, jako je hrozba krachu eurozóny a globální ekonomická krize, začíná se v Česku rozrůstat zásadní spor o vymahatelnost spotřebitelských dluhů.

14

Nad konkursy s rozmyslem

Nejen povrchní tvrzení a obhajoba dílčích zájmů bank.
Stejně jako Marcus Porcius Cato každou řeč v římském senátě končil slovy: „... a kromě jiného soudím, že Kartágo musí být zničeno“, tak si dnes politici, bankéři či představitelé podnikatelských sdružení snad v žádném projevu neodpustí kritiku konkursů.