Průběh spolupráce

Zeptejte se sami sebe, zda se cítíte nespokojeni, zda pociťujete nějaký problém. Pokud si myslíte, že 

  • Vám unikají peníze,
  • věci by šly dělat lépe,
  • všechno na co ve firmě sáhnete je špatně,
  • nevíte co dělat dříve,
  • aby věci byly udělány pořádně, musíte to udělat sami,
  • nemůžete najít spolupracovníky, kteří by Vám vyhovovali,

měli byste zvážit pohled na Vaši firmu očima někoho jiného. Pošlete tedy svoji poptávku nebo zatelefonujte. Při prvním kontaktu se stačí pobavit obecně o oboru podnikání a druhu Vaší nespokojenosti. 

Pokud budete chtít pokračovat, tak základem spolupráce je diskrétnost a mlčenlivost.

Vlastní zkoumání probíhá formou osobní přítomnosti ve firmě, rozhovorů s Vámi i klíčovými zaměstnanci, studia vnitřních řídících aktů, sledování reálného „tepu firmy“  včetně porad. Cílem je získat zaměstnance ke spolupráci, překonat jejich odpor, vtáhnout je "do hry" s tím, že pro ně samotné bude změna přínosem, zlepší se organizace, personální vztahy a opadne stres.

Aby spolupracovali na změnách, musí mít jistotu, že nejde primárně o to někoho trestat, propouštět, zvyšovat tempo práce. Jsem přesvědčen, že vyšší efektivity se dosáhne pomocí jasných pravidel, přehledné organizace a vedením lidí, nikoliv větší dávkou práce či dalších a dalších přesčasů.

Pokud se nejedná pouze o řešení dílčího, konkrétního problému, vše trvá od 14 dnů do jednoho měsíce, při maximálně 4-denním pobytu ve firmě. Výstupem je popis problémů a soubor doporučení (strategie) k jejich překonání (change management).

Po měsíci by se měla opakovat jednodenní návštěva s tím, že je při ní probráno, co se podařilo implementovat, kde jsou doporučení považována za málo přínosná a jak tyto věci zlepšit.

Možný je i interim management, tedy osobní účast na řízení firmy do doby vyřešení problémů.