Poradenství v oblasti řízení advokátních služeb

Pro střední a velké klienty a řízení advokátní kanceláře při implementaci proklientského přístupu.

Motto:

"Neustále hledejte, jak jde věci dělat kvalitněji, efektivněji a rychleji"
"Za chyby podřízených v 99-ti procentech případů může vedení"
"Se stížností a reklamací zacházejte jako s cenným darem od zákazníka"

 

Tak jako každá lidská činnost i advokátní kancelář musí být řízena, což vyžaduje dodržování předem daných pravidel, zásad, postupů, jasné ustanovení hierarchie nadřízenosti a podřízenosti a provádění kontroly ze strany vedení. Jestliže stojíme na straně klienta (zákazníka), je třeba na advokáta vznášet úplně stejné požadavky, jaké jsou naprosto přirozené v jiných oborech. Advokacie není nic jiného, než poskytování služeb na konkurenčním trhu a tak, jako u každé služby, klient očekává sdělení ceny a jasný termín dodání služby, informace o vývoji kauzy v čase a podloženou a smysluplnou fakturaci.

Řízení advokátní kanceláře, na rozdíl od jiných procesů, není v literatuře věnována pozornost, vlastně samotné slovní spojení, řízení advokátní kanceláře, jakoby bylo krajně neobvyklé.

Řízení advokátní kanceláře, proklientský přístup

  • první příchod klienta
  • screening
  • důležitost kvalitní smlouvy o právním zastoupení
  • způsob a interval fakturace
  • definice co klient požaduje
  • informace o ceně a termínech
  • kauza jako zdroj poučení pro klienta
  • řídící hierarchie, ukládání úkolů a termínů, zpětný reporting vedení
  • důležitost operativního řízení, „sledování tepu“ advokátní kanceláře
  • reakce na stížnosti a chyby

Viz článek: I advokátní kancelář musí být řízena - 28.11. 2013 Právní rádce